Öppna utbildningar

Vår målsättning är att så långt det är möjligt genomföra utbildningsinsatserna på respektive företag. Vi kan givetvis erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap.

Aktuella öppna utbildningar för företag

Heta Arbeten 2020

Ger deltagaren nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteenden som krävs för att få arbeta med heta arbeten.

Tid kl. 8.30 - 16.00. Fika och lunch ingår i kurspriset! Kostnad/deltagare 2950:-

Datum 2020:
23 Januari
19 Februari
24 Mars
28 April
28 Maj
24 Juni

Föreståndare brandfarlig vara

Första Hjälpen Konsulten AB erbjuder nu utbildning i Föreståndare brandfarlig vara.
Enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 ( fd 1988:868 ) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

Hjärt-Lungräddning Vuxen-HLR med hjärtstartare

Vänder sig till både företag och privatpersoner.
Förkunskap: Genomgått HLR-utbildning. Inläst D-HLR bok och genomgått webbskrivning.

Barnolycksfall

Vänder sig till företag, förskolor, skolor och småbarnsföräldrar.
Inga förkunskaper krävs

Samtliga utbildningar genomförs i våra lokaler på Staffans väg 6 B, Sollentuna i Stockholm om ej annat anges (vid för lågt deltagarantal ställs kurs in och byte kan ske till annat datum).

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer